Şu sayfadasınız: Ana sayfa// Küresel Ortam : Bölgeler ve Ülkeler // Uzakdoğu,Japonya Sanayi,Eski Sosyalist Ekonomik Güçler

Uzakdoğu,Japonya Sanayi,Eski Sosyalist Ekonomik Güçler

Bundan önce bahsedilen ülkelerdeki sanayi geniş ölçüde ülkelerin bünyesinde bulunan doğal kaynaklara bağlı olarak gelişme göstermiştir.

Japonya’daki sanayileşme ise diğer ülkelere göre ayrı bir önem taşımaktadır. Bu ülkede ilk sanayileşme hamleleri, 1905’de Rusya üzerinde savaş kazanması ile başlamıştır. 2. Dünya Savaşı’nda yenilmesine ve Hiroşima ile Nagazaki kentlerinin bombalanmasına karşın kendini Batı Almanya gibi hızla toparlayarak günümüzde en önde gelen sanayi ülkeleri arasına girmiştir. Hatta Japon sanayii otomotiv ve elektronik eşya yapımında o kadar ileri gitmiştir ki. Batının sanayileşmiş ülkeleri ve ABD, kendi sanayi mamullerinin Japon mamullerine karşı rekabet edememesinden dolayı, Japon mallarına kota koyma mecburiyetinde bile kalmışlardır. Japonya bununla da kalmamış, bazı sanayi kollarında çok ileri düzeye ulaşması ile dünya pazarlarını ele geçirmiş ve günümüzde Orta Doğu, uzak Doğu ve Güneydoğu Asya’daki pazarlarda bile etkili bir konuma gelmiştir. Ayrıca çeşitli ülkelere de yatırımlar yapmak suretiyle kendini dünya ölçüsünde tanıtmıştır. Bugün “Doğunun İncisi” olarak da tanımlanan Japonya, ham madde kaynakları olmadan nasıl sanayileşilebileceğini ve dünya üzerinde nasıl ekonomik bir güç olduğunu da kanıtlamış durumdadır.

48119d06-ef87-4a4c-b39e-08056bc0f3ed

Eski Sosyalist Ekonomik Güçler

Rusya Federasyonu ve Ukrayna’nın Sanayi Bölgeleri

Rusya’da sanayi, Çarlık Rusya’sı döneminde nispeten önemsiz bir durumda iken 1917 Bolşevik Devrimi’ni takiben oldukça hızlı gelişmeler göstermiştir. Devlet kontrolünde sanayileşme, Batılı ülkeler kadar kısa sürede kolay ve verimli olmamasına rağmen oldukça ileri bir düzeye gelmiştir.

Rusya sanayisinin büyük bir bölümü, dağınık bir şekilde üç bölgede toplanmıştır. Büyük sanayi bölgesinin en eski ve önemlisi Moskova Bölgesi; diğerleri ise Ural Bölgesi ile Asya’da yer alan Kuzbas Bölgesi’dir. Bu ülkede sanayinin gelişmesinde kömür, petrol, doğal gaz, hidroelektrikten oluşan enerji kaynaklan ve demir, manganez, boksit, gibi zengin maden yatakları ile kolay ulaşım koşulları önemli rol oynamıştır. Ancak Moskova merkezli sosyalist-komünist yönetimin uluslararası rekabete yönelik sanayileşmeyi başaramaması, modern teknolojiyi sanayiye adapte edememesi gibi nedenlerle sanayileşmede Batının gerisinde kalmıştır. Günümüzde ise Rusya Federasyonu’nda, artık liberal ekonomi veya serbest rekabete dayalı ekonomik politikaya geçiş için çalışmalar sürdürülmekte ve yabancı sermayeyi teşvik edici tedbirler alınmaktadır.

Leave a Reply

Copyright © 2009 coğrafya öğretmenleri kaynak sitesi. > Reklam için iletişim bilgileri: ?
Designed by Powered by
Haber